Jaarthema

Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor het jaarthema: ‘Gewoon doen’.


Dit jaar gaat op vele vlakken anders dan normaal door de coronacrisis. Dat geldt ook voor het verenigingsleven van Ichthus. Echter hebben wij als streven om zoveel mogelijk de gewone, vertrouwde dingen te doen die horen bij Ichthus. Wij mogen het komende jaar op het onbekende terrein van een verenigingsleven in coronatijd weten dat we altijd terug kunnen vallen op het gewone van onze vereniging: op de kringen, de Bijbelstudies, de maaltijden, de borrels, de diverse activiteiten, de vriendschappen en dit alles in het vertrouwen dat God erbij is.
Ondanks alles zien wij als bestuur erg uit naar het komende jaar. We moeten soms wat creatiever zijn, maar we gaan het gewoon doen! Tijdens haar inaugurele rede verwoordde onze Praeses het als volgt: ‘Je kunt altijd wachten op de perfecte omstandigheden om iets op te pakken, maar je kunt er ook voor kiezen om gewoon maar iets te doen. Je kunt wachten tot de perfecte omstandigheden om met elkaar als vereniging bij elkaar te komen, of je kunt 'gewoon' nieuwe plannen maken en alsnog elkaar ontmoeten. Als je de keuze hebt tussen het perfecte niet te doen of het gewone wel te doen, dan levert juist het doen je zo veel meer op.’
Daarom gaan wij als bestuur samen met de hele vereniging het komende jaar Gewoon doen!
Naast een jaarthema, hebben wij als bestuur voorafgaand aan dit jaar een beleid opgesteld. Hierin hebben we onze visie voor Ichthus beschreven en dit uitgewerkt in drie speerpunten.
'

Het eerste speerpunt is: ‘Ichthus: verdieping van je geloof’. Op Ichthus kun je je geloof verdiepen. Dit jaar geven we hier extra aandacht voor door een thema-avond over diepgaande Bijbelstudie, door het samen beleven van de 40-dagentijd en door ons te blijven ontwikkelen op het gebied van missie en evangelisatie.

Het tweede speerpunt is: ‘Ichthus: platform voor ontwikkeling’. Op Ichthus kun je je op diverse manieren ook persoonlijk ontwikkelen, onder andere door de lezingen en debatten die georganiseerd worden en door het opdoen van ervaring in verschillende commissies.

Het derde speerpunt is: ‘Ichthus: samen zijn we één’. We zetten komend jaar in op het verenigingsgevoel door de aandacht die we geven aan integratie van de eerstejaars, de diverse jaarlagen en het contact dat we houden met alumni. Verder hopen we zoveel mogelijk te kunnen borrelen, zodat Ichthianen zoveel mogelijk kunnen genieten van elkaars gezelligheid.

Al deze plannen hopen we ondanks de beperkingen toch ten uitvoer te kunnen brengen. Alles zal net even anders zijn normaal, maar we gaan het gewoon doen!