Kringen

De kringen zijn de kern van de vereniging. Iedereen die op Ichthus zit, wordt elk jaar op een kring geplaatst. Een kring bestaat uit 6 tot 8 personen en komt wekelijks bij elkaar om samen te eten, te bidden, te zingen en een Bijbelstudie te doen. De Bijbelstudie wordt steeds geleid door een of twee kringleden. Het doel van de kring is dat leden opgebouwd worden in hun geloof, dat men elkaar bemoedigt en helpt om te groeien in de relatie met God. Naast die ontmoeting houden kringen ook één keer in de zes weken een zogenaamde 'kliek': dit is een dagdeel, door iedere kring zelfstandig te plannen, waarop de kring bijvoorbeeld uit eten gaat, een film kijkt met elkaar of een maatschappelijke actie doet.

Elke kring heeft een kringleider die probeert om de kring waar nodig te sturen en te leiden. Kringleiders hebben een aantal keer per jaar een KringLeidersBijeenkomst en een KringLeidersDag, waar ze worden toegerust in de taak die ze hebben. 

Op zoek naar bijbelstudies?

Bijbelarchief
Online Bijbels (Gospel Communications International)
Online Bijbels (Nederlands Bijbelgenootschap)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­