Coronamededelingen

25/08/2020 - Hier het laatste nieuws over corona vanuit het bestuur.

Ichthus in coronatijd

Als vereniging doen we natuurlijk niets liever dan bij elkaar komen om samen te eten, de bijbel te bestuderen, samen te bidden, spelletjes te spelen, te borrelen etc. Echter, de afgelopen maanden zag ons verenigingsleven er anders uit door de maatregelen die nodig waren om het coronavirus in te perken. Covid-19 heeft ook gevolgen voor het komende studiejaar. We zijn druk bezig geweest met plannen maken, die het mogelijk maken om het verenigingsleven weer op te pakken, maar tegelijkertijd willen en moeten we wel rekening houden met de maatregelen. Komend jaar willen we dan ook graag nieuwe leden verwelkomen, maar de introductieweek zal op een iets andere manier verlopen dan we gewend zijn. Hieronder wordt kort perspectief geboden op de komende maanden, zodat het voor jou als mogelijk geïnteresseerde duidelijk is wat je van onze vereniging kan verwachten in coronatijd.

Introductieweek

De introductieweek zal dit jaar verschillen van voorgaande jaren. De commissie heeft een aanvraag gedaan, zodat er een aantal activiteiten fysiek kan plaatsvinden. De activiteiten zullen dan in kleinere groepjes worden gehouden. Ook wordt er gewerkt aan een online programma. Hoogstwaarschijnlijk wordt de introductieweek een combinatie van beide dingen, dus fysiek en online.

Kring

Dinsdagavond is nog steeds onze vaste kringavond. Met het vormen van de kringen gaan we rekening houden met voorkeur voor online of fysiek kring. Ook worden de kringen iets kleiner dan voorheen (circa 6 personen). We willen het als bestuur faciliteren dat alle leden 1,5 meter afstand kunnen houden, daarom wordt er geïnventariseerd in welke huizen kring gehouden kan worden op 1,5 meter afstand.

Donderdagavond: maaltijd, activiteit en soos

De donderdagavond blijft de opzet houden, zoals we gewend waren. Dit is de verenigingsbrede avond, waarop we een maaltijd, activiteit en soos (borrel) hebben. Op onze vaste locatie (Dijckzigt) is het mogelijk om tegelijkertijd circa 30 leden te ontvangen op 1,5 meter afstand. We zullen om die reden met shifts en aanmeldformulieren gaan werken. Dit zal ten koste gaan van het open en gastvrije karakter van Ichthus, maar dit betekent wel dat we op één avond plek hebben voor 90 mensen en dat het dus weer mogelijk is om andere leden te ontmoeten en een fijne tijd samen te hebben.

Tijdens de verenigingsavonden zullen er aanvullende regels zijn om ervoor te zorgen dat alles corona-proof verloopt. (Denk hierbij aan het desinfecteren van handen, het bediend worden tijdens de maaltijd ipv zelf eten halen, één vaste looprichting etc.)

Verder houden we als bestuur natuurlijk de laatste ontwikkelingen in de gaten en passen we indien nodig onze plannen aan. We zien uit naar je komst en hopen er met elkaar iets moois van te maken aankomend jaar!