Juni: Een tijd van komen en een tijd van gaan

De maand Juni was een zeer drukke periode voor Ichthus. Elke woensdag was er wel een activiteit of een borrel, de laatste kringavonden werden gehouden en het toenmalige f.t. en h.t. bestuur maakte zich op voor de bestuurswissel tijdens de laatste Bijzondere Leden Vergadering. 

Als eerste op de planning stond een Borreldebat avond over orgaandonatie. Na een inleiding over het onderwerp werd er hevig gedebatteerd over voornamelijk het nieuwe systeem van donatieregistratie. Tijdens de hevige debatten kon men genieten van een heerlijk drankje, en na het debatteren werd de borrel goed doorgezet. 

Borrel debat avond

De daaropvolgende week kwam Prof. Dr. Nine Koers spreken over hoe ver we zijn in het onderzoek naar ons DNA, onder het thema “De maakbare mens”. Het was een interessante avond waarbij we meer te weten zijn gekomen over dit medisch-ethische dilemma en waarbij we ook onze eigen mening en vragen hebben mogen laten horen. 

Om volgend jaar weer mooie leden te mogen verwelkomen was het ook tijd voor een open avond waar potentiele leden langs konden komen om te zien of Ichthus wat voor hen was. Na een heerlijke maaltijd werden er groepjes gemaakt en werd er gestreden in de Ichthus Olympics. Strijdend voor huidige of In Memoriam Ichthushuizen werd er levend bingo gespeeld, getekend en nog veel meer. Na deze actieve kennismaking was er een leuke en gezellig borrel en werd de karaoke weer aangezet voor de vele liefhebbers. 

Open Avond

Op de allerlaatste woensdag van het jaar was het tijd voor de jaarsluiting. Na een zeer gezonde pizzamaaltijd was er een Praise & Prayer waar we onder begeleiding van de Ichthusband mochten zingen en luisteren naar een praatje van oud-Ichthiaan Bert-Jan. Als laatste gaf de toenmalige Praeses een speech waarbij er werd gekeken naar afgelopen jaar en werd het jaar afgesloten. 

Ter afsluiting van een tof Ichthusjaar was er nog het slotweekend. Ergens in Driebergen kwamen vele Ichtianen bij elkaar om een vet weekend te houden, waar werd gezongen, gedanst, gebakken en nog veel meer. Tot in de vroege uurtjes waren er goede gesprekken, werden er spellen gespeeld of werd fanatiek mee geblèrd met de karaoke.

Slotweekend

Tijdens dit weekend was ook de BLV waar ook afscheid werd genomen van alle vertrekkende leden. Met een traan en een lach werd er van de vertrekkende leden afscheid genomen. Na deze droevige gebeurtenis was het tijd voor bestuur Zijderveld om het stokje over te dragen aan bestuur van Zijverden. Onder het motto “Gaan met die banaan” zal bestuur van Zijverden deze vereniging het komende jaar mogen gaan leiden. Met de prachtige kleur banaangeel zal dit zeker niet onopgemerkt zijn. 

BLV - Bestuur Van ZijverdenWe mogen terugkijken op een bijzonder gewaagd jaar waar de droom van bestuur Zijderveld is uitgekomen, namelijk een Passionweek organiseren in Utrecht en waar we als vereniging mooie stappen hebben gezet richting een eigen pand. Ook mogen we vooruit blikken op een jaar waarin er een stukje verenigingstrots en geloofsgroei centraal gaan staan en waar we Gaan met die banaan!

Nieuws

 • Maart - de maand waarin alles veranderde

  Na een zeer feestelijke lustrummaand met een spetterende afsluiting, namelijk ons gala, rolden we als Ichthianen samen de maand maart in. Met hernieuwd enthousiasme ging iedereen er tegen aan. Niemand had aan zien komen dat dit stuk geschreven zou worden vanuit de intelligente lockdown, terwijl we elkaar als vereniging al een aantal weken niet hebben gezien. 

 • Februari: Feest!

  De maand februari stond geheel in het teken van het Lustrum. Er werden dan ook een groot aantal activiteiten georganiseerd door de Lustrumcie zodat er elke week voor iedereen wat te doen was.  In dit artikel dus een kleine greep uit een tal van activiteiten. 

 • Januari: New year, new home!

  Jaja, 2020 begon met een enorme verandering... Namelijk de verhuizing naar de nieuwe huurlocatie Dijckzigt én naar de donderdag.

 • November: Ichthus gaat verhuizen!

  De vereniging heeft in november niet stilgestaan. Van dankdag tot een Open Mic avond, van een nieuwe locatie tot aan de retraite, er is weer veel gebeurd!  

 • Oktober - Ichthus is aan!

  De tijd vliegt. De tweede Ichthusmaand is alweer voorbij. Het was weer een maand waarin er van alles gebeurde. Er werden tranen gelaten op kring tijdens de lifeline-avonden, er werd afgewassen bij studenten die hun ogen niet konden geloven, er werd gelachen en gedanst tijdens het Lustrumfeest. Kortom, er is weer genoeg gebeurd.  

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­